item14

 

In the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze eerste editie van 2019 is dat onze 'prinsheerlijke' collega: Bas Ortmans.

Bas is 26 jaar, getrouwd met Britt en vader van dochter Lize (3) en zoontje Tieme (1). Hij is geboren en getogen in Heerlen, waar hij nog steeds in dezelfde straat woont als waar hij is opgegroeid. Alleen nu een paar huizen verder en samen met zijn eigen gezin.

Hij was al bekend in Maastricht, aangezien hij zijn Master Organisatie Psychologie in navolging van zijn Bachelor Sociologie hier heeft gevolgd. Vervolgens ging hij aan de slag bij een pensioenfonds. Hij was dan ook verrast toen HR Advisor Renske Baur hem benaderde met de vraag of hij interesse zou hebben in een job als Accountmanager bij CTCM. Hij kwam op gesprek en het klikte eigenlijk meteen.

Bijna 1,5 jaar later heeft hij er een functie bij gekregen, namelijk Intercedent van het research personeel. In beide functies vindt Bas de gesprekken die hij heeft met betrokkenen het leukst. "In mijn functie als Accountmanager voer ik zakelijke gesprekken met onderzoekers waar ik veel van leer, als Intercedent kan ik medewerkers van de Research Pool echt helpen. Deze gesprekken zijn een stuk persoonlijker."

Naast zijn werk heeft Bas ook een aantal hobby's. Voetbal is daar een van. Hijzelf en ook zijn vrouw spelen al jaren in lokale team, Britt in Simpelveld en hij in Heerlen.

Een, voor de meesten, minder voor de hand liggende hobby van hem is schrijven. Tijdens het verslaan van de WK toto viel het zijn CTCM collega's wel al op dat hij hier feeling voor heeft. Dat hij op korte termijn daadwerkelijk een boek zou schrijven had toen nog niemand verwacht. Bas heeft namelijk onlangs bekend gemaakt dat hij een carnaval gerelateerd kinderboek heeft gemaakt: Prins Nora. De timing hiervan was niet geheel toevallig. Bas is namelijk op 13 januari uitgeroepen tot Jubileumprins van V.V. De Eekheuëre in Heerlen! CTCM is heel trots en de medewerkers wensen hem nog heel veel plezier tijdens zíjn carnavalsseizoen.

De opbrengst van het boek steunt gezinnen met een kindje met kanker en is te bestellen via:

prins-nora(_AT_)outlook.com
.

item14

 

Belangrijk eBROK® nieuws

In tegenstelling tot eerdere berichten is het nog niet mogelijk om per 1 februari 2019 in te schrijven voor de nieuwe eBROK®. Het is op dit moment helaas nog niet bekend wanneer inschrijving mogelijk is, maar er wordt hard aan gewerkt om dit op zo snel mogelijk te realiseren. De reeds gepubliceerde data van lokale Centrum Specifieke Bijeenkomsten (CSB) en examens blijven vooralsnog van kracht.

item14

 

Prof. dr. Dirksen CEO CTCM

Prof. dr. Carmen Dirksen is per 1 januari 2019 benoemd tot CEO van CTCM (Clinical Trial Center Maastricht).

Per 1 juni 2018 was zij al aangesteld als ad interim directeur van CTCM door de Raad van Bestuur van het MUMC+. Ze vervulde in die periode een gecombineerde functie bij KEMTA en CTCM.

Met ingang van het nieuwe jaar is mw. Dirksen fulltime werkzaam bij CTCM. Haar werkzaamheden bij KEMTA worden overgedragen aan een opvolger.

Het CTCM is verheugd om prof. dr. Dirksen te verwelkomen als CEO en wenst haar heel veel succes.

item14

 

Update kwaliteitssysteem

Hierbij een update vanuit het kwaliteitssysteem voor onderzoekers van het MUMC+ (te vinden via QSR MUMC+):
  • Er is een FAQ opgesteld vanuit de CTCM helpdesk (te vinden op onze website en via de website van het QSR). Dit document wordt regelmatig opnieuw bekeken en geüpdatet.
  • In het kader van de nieuwe AVG zijn de teksten uit WI 2.3 tevens aangepast. Bekijk de tekst of neem contact op met de helpdesk.

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met een van onze helpdesk medewerkers.

item14

 

Auditcertificaat voor Plastische Chirurgie

Op 5 november 2018 heeft Arno Škrabanja een audit certificaat uitgereikt aan de afdeling Plastische Chirurgie. Dit was de afsluiting van de audit door CTCM die in december 2107 heeft plaatsgevonden op de afdeling. Er zijn toen, in gezamenlijk overleg, actiepunten op gesteld naar aanleiding van tijdens de audit geconstateerde bevindingen. Deze acties zijn opgepakt door de afdeling, met name door Dr. Piatkowski de Grzymala en zijn onderzoeksgroep. Ter afsluiting van de audit, is er dan nu een certificaat uitgereikt aan hem, in aanwezigheid van betrokken onderzoekers Sander Schop en Andrea Scharmga . Het CTCM wenst de afdeling veel succes bij de verdere uitvoering van mensgebonden onderzoek, zowel alle lopende studies maar natuurlijk ook bij toekomstige studies, waarbij we ervan overtuigd zijn dat de afdeling veel aandacht blijft geven aan de kwaliteit van de studies.

item14

 

Belangrijke weetjes m.b.t. eBROK!

Rond vóór 01 mei 2019 je eBROK® cursus af!

In 2019 verandert de aanbieder van de eBROK®. De NFU heeft met Elevate Health een contract afgesloten om de eBROK® te verbeteren, up-to-date te houden, te onderhouden en te hosten. Dit heeft consequenties voor eenieder die nu de eBROK® volgt of wil gaan volgen.

Wanneer sluit de huidige eBROK® omgeving?

De huidige eBROK® omgeving sluit per 01 mei 2019. Dit betekent, dat je vóór 01 mei 2019 de BROK moeten hebben afgerond, inclusief het behalen van het examen.

Tot wanneer kan ik de huidige eBROK® cursus aanschaffen?

De huidige cursus kan tot 01 november 2018 worden aangeschaft. Let op, je dient dan wel voor 01 mei 2019 het examen te behalen.

Vanaf wanneer is de nieuwe eBROK® cursus beschikbaar?

De nieuwe eBROK® cursus is beschikbaar vanaf 01 februari 2019. Er zijn al data gepland voor de CSB, te weten 19 maart 2019 en 23 mei 2019. Opfriscursussen op donderdag 14 februari 2019 en woensdag 29 mei 2019. Voor meer informatie en inschrijving, neem contact op met

arno.skrabanja(_AT_)mumc.nl
.

item14

 

Nieuwe editie 'Introductie GCP'

Maandag 15 oktober 2018 wordt wedrom een 'Introductie GCP cursus' georganiseerd voor MUMC+ medewerkers die zijdelings bij WMO-plichtig onderzoek betrokken zijn.

De cursus start om 14.00 uur en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Let op: Deze cursus is dus enkel van toepassing op personen die niet direct betrokken zijn bij WMO-plichtig onderzoek en geen verplichting hebben tot het behalen van een BROK of GCP certificaat. De kosten bedragen € 60,-. Hiervoor ontvangt elke deelnemer een hand-out en een deelnamebewijs.

Wilt u weten of deze cursus bij u of uw medewerker(s )past, wenst u verdere informatie of wilt u zich inschrijven? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de CTCM helpdesk via

arno.skrabanja(_AT_)mumc.nl
.

Wie weet tot ziens!

item14

 

Audit certificaat voor MDL

Afgelopen maandag is een certificaat uitgereikt aan Prof. Ad Masclee, bij afronding van een audit door CTCM bij de afdeling Interne Geneeskunde – MDL (UM). Het doel van deze audit was het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van mensgebonden onderzoek. De onderzoekers van de afdeling zijn gemotiveerd om hun research op een kwalitatief goede wijze te blijven verrichten.

Tijdens de audit waren de betrokkenen zeer open en de auditors hebben alle medewerking gekregen. Prof Masclee gaf aan dat hij de audits nuttig heeft bevonden en verdere verbeteringen wil blijven doorvoeren. Hij heeft het certificaat in ontvangst genomen, ook namens de direct betrokkenen bij deze audit, met name Dr. Fred Troost, en bedankte de auditors voor hun bijdrage. Wij wensen de afdeling heel veel succes in de toekomst!


item14

 

Nieuwe ronde, nieuwe (BROK©) kansen!

Kunt u niet wachten om één van onze Quality Consultants opnieuw te zien of wilt u gewoon zorgen dat u in het bezit bent van een geldig BROK© certificaat ?!

Hieronder volgen een aantal nieuwe data waarop u daarvoor kunt zorgen:

  • Centrum specifieke bijeenkomsten gaan plaatsvinden op : 29 september en 20 november 2018
  • Het BROK© examen wordt afgenomen op 10 oktober en 4 december 2018

Op 12 september 2018 om 14.00 uur is er bovendien wederom een (kosteloze) mogelijkheid om het BROK©/GCP certificaat te verlengen. Na afronding van deze cursus bent u wederom voor vier jaar gecertificeerd, zonder een examen af te hoeven leggen.

Let op: vanaf 1 januari 2018 wordt er een geldigheidsdatum van 4 jaar gehanteerd voor het BROK©/GCP certificaat .Laat uw certificaat niet verlopen!!

Voor meer informatie over één van deze mogelijkheden, raadpleeg: Arno Ṧkrabanja. Bij inschrijving, vergeet niet uw achternaam, voorletters en geboortedatum te vermelden. Succes!

item14

 

Ironmen

Zowel MUMC+ als CTCM hebben de gezondheid van de medewerkers hoog op de agenda staan. Er worden dan ook diverse activiteiten en mogelijkheden aangeboden om 'gezond leven' te stimuleren. Een drietal vitale 60+'ers, met name : Sjarel Verhoeven (RVE EVK-MIC-OC), Denis Florack (RVE Facilitair Bedrijf) en Arno Škrabanja (CTCM) laten zien dat dit voor iedereen mogelijk is. Zij zijn namelijk de uitdaging aangegaan om als Relay team deel te nemen aan Ironman in Maastricht op 5 augustus 2018. Dit houdt in dat er achtereenvolgens 3,8 km wordt gezwommen, 180 km gefietst en 42 km hard gelopen.

CTCM is zeer trots dat één van hun medewerkers deel uitmaakt van dit inspirerende top(fitte) team. Heel veel succes gewenst!

item14Fotocredits: orangesunstudio

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze editie is dat onze Finance Manager: Maurice Hermans.

Maurice is 41 jaar en afkomstig uit Sittard, waar hij nog steeds woonachtig is. En wel samen met Bianca, die hij 14 jaar geleden leerde kennen tijdens een blinddate, en hun 2 kinderen: Mara (9) en Rens (7).

In 2001 ging Maurice, na zijn studie, aan de slag als Accountant bij Deloitte. In 2007 maakte hij binnen het bedrijf een overstap naar de consultancy praktijk en in 2010 besloot hij voor zichzelf te beginnen met zijn bedrijf 'Maurice Hermans Financial Interim Management' welke later is omgedoopt naar 'Final Finance & Administration'. In 2010 is Maurice voor CTCM gaan werken, eerst via MUMC Holding en daarna rechtstreeks. Binnen CTCM is Maurice met name bezig met het opstellen van de jaarrekening en balansdossiers, management rapportages, begrotingen, inrichten van de financiële/administratieve processen en fiscale afstemming intern en met azM/UM en Belastingdienst.

Hij omschrijft CTCM als een jonge, ambitieuze en interessante organisatie met voor zijn expertise veel specifieke posten. Zijn klantenkring heeft één ding gemeen, namelijk dat het allemaal organisaties zijn met bijzondere doelen/ dienstverlening. "Ik vind het leuk als de werkzaamheden die ik voor een bedrijf uitvoer niet alleen maar standaard zijn, juist de ongewone casussen zorgen voor uitdaging en afwisseling", aldus Maurice.

Naast zijn eigen onderneming is hij samen met zijn vrouw eigenaar van 'Kinderdagpaleis Eigenwijs'. Hieronder vallen twee kinderdagverblijven en twee Sport & Science BSO's gevestigd in Landgraaf en Sittard.

Naast dit alles heeft Maurice (hoe is het mogelijk) ook nog een aantal hobby's: "Motorrijden is iets dat ik graag doe in mijn vrije tijd, net als skiën. Ook maak ik graag reisjes met familie en vrienden. Maar eerlijk is eerlijk, ik kom er weinig aan toe." Op de vraag welke andere baan hij zichzelf zou zien doen als hij alles zou mogen kiezen antwoord hij vrij overtuigd: skileraar. Wellicht toch een idee om voor deze hobby wat meer tijd vrij te maken;).

item14

 

In de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze eerste editie van 2018 is dat onze nieuwste aanwinst bij het secretariaat: Wendy Vanhees.

Wendy is 30 jaar en afkomstig uit Maastricht, waar ze van kleins af aan is gebleven. Hoewel, dat is misschien niet helemáal waar, gezien ze tegenwoordig woonachtig is in Eijsden met haar man en hun zoontje Levi. En in juni komt daar nog een vierde gezinslid bij. Het belooft dus een mooi jaar te worden voor Wendy!

Na haar opleiding tot Directiesecretaresse Managementassistente heeft ze 6 maanden stage gelopen bij het AzM op de afdeling Radiologie. Vervolgens is ze gestart bij, eveneens gezondheidszorg gerelateerd, Medtronic. Binnen deze organisatie wisselde ze een aantal keer van functie en deed tevens een aanvullende opleiding tot Bedrijfsjuridisch medewerker.

Toen haar afdeling in 2016 naar Eindhoven zou verhuizen koos Wendy voor haar gezinsleven en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Na een jaar bij een totaal andere organisatie kriebelde het weer om terug te keren naar de gezondheidszorg. Er kwam rond die tijd toevallig een functie bij het secretariaat van CTCM vrij, daar reageerde ze op en de rest is geschiedenis.

Ondertussen alweer een half jaar werkzaam bij de organisatie, zit ze voor haar gevoel goed op haar plek. "Elke dag is anders, vooral het inplannen van afspraken met mensen uit de klinische wereld met hun drukke agenda's vind ik een leuke uitdaging. Verder zijn er korte lijntjes binnen het team, iedereen kent elkaar, erg handig en gezellig", aldus Wendy.

Haar vrije tijd besteed ze tegenwoordig vooral aan haar gezin. Vroeger heeft ze op hoog niveau Latin gedanst, dat mist ze nog wel vaker. Ze is dan ook op zoek naar een leuk alternatief. Nu ze mama is merkt ze dat er in haar directe omgeving geen babywinkel ligt. Dat zou ook nog een invulling van haar tijd kunnen worden… maar eerst focus op CTCM's nieuwste familielid;).

item14

 

Nieuwe datum opfriscursus BROK©

Op 4 januari 2018 om 13.00 uur is er wederom een (kosteloze) mogelijkheid om het BROK©/GCP certificaat te verlengen. Na afronding van deze cursus bent u wederom voor vier jaar gecertificeerd, zonder een examen af te hoeven leggen. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Škrabanja onder vermelding van uw achternaam, voorletters en geboortedatum.

Let op: vanaf 1 januari 2018 zal de geldigheidsdatum van het BROK©/GCP certificaat strenger in de gaten worden gehouden. Een certificaat mag niet langer dan 3 maanden zijn verlopen.

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze editie is dat onze Manager Quality Control: Marlie Leerssen – Nillesen.

Marlie, moeder van een studerend koningskoppel, is een echt 'Mestreechs meidske'. Geboren en getogen in Maastricht, verruilt ze binnenkort dan toch de stad voor het rustige platteland van Mechelen/Schweiberg, naast Maastricht, het mooiste stukje buitenland van Nederland.

Ze kwam voor het eerst in aanmerking met het reilen en zeilen van klinisch onderzoek tijdens haar studie Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Toen ze haar masterdiploma in de pocket had, begon de zoektocht naar een leuke baan. In die tijd moest ze zich daarvoor regelmatig melden bij het toenmalige 'Arbeidsbureau', waar ze een oproepje aan de muur zag hangen. Het betrof een functie als Monitor/ Projectmanager bij een Contract Research Organisatie in Amsterdam, die iemand zochten in het zuiden van het land. Een perfecte optie waarvoor ze 'home-based' aan de slag mocht.

Na de nodige jaren volgden een aantal daarop voortbordurende functies waar Marlie een hele kluit ervaring heeft opgedaan binnen het vakgebied.. De functies hadden echter allemaal één ding gemeen dat haar uiteindelijk niet meer kon bekoren, namelijk de locatie van de organisaties rondom de Randstad. Uiteindelijk overwon die kriebel het van het plezier waarmee ze haar werk uitvoerde.

Een Research Pool medewerker en vriendin van Marlie had haar al eens eerder op CTCM gewezen en toen er daadwerkelijk een passende functie vrijkwam, waagde ze de stap. Inmiddels is ze alweer bijna een jaar aan de slag als manager van de Monitors.

Marlie: "Het leukste aan mijn functie is om ervoor te blijven zorgen dan alle Monitors hun kwaliteiten kunnen benutten en daardoor goed en tegelijkertijd met plezier hun werk uitoefenen. De uitdaging zit vooral in het schakelen met onderzoekers en grote partners in het werkveld binnen het hele brede scala van biomedische research en klinische trials."

In haar vrije tijd is ze al jaren actief bij haar volleybalclub, gaat ze regelmatig 'jatsen' met haar studievriendinnen en geniet ze van bourgondische uitjes met iedereen die haar lief is.

Mocht Marlie haar huidige werk op een dag niet meer kunnen uitvoeren dan zouden we haar zomaar ergens in Maastricht in haar eigen lunchcafé kunnen vinden. Maar daar hoeven we ons naar eigen zeggen nog lang geen zorgen over te maken.

item14

 

Audit Certificaat voor Klinische Genetica

Op 8 november 2016 heeft CTCM in opdracht van de Raad van Bestuur een audit uitgevoerd op de afdeling Klinische Genetica, op het gebied van onderzoek. De afdeling Klinische Genetica heeft alle bevindingen van de audit goed opgepakt en heeft aan oplossingen hiervoor gewerkt, zowel op de korte als op lange termijn. Mw. Margo Eijck-Vievermans heeft een handboek opgesteld waarin de afdelings brede procedures beschreven worden. Ook zijn er verschillende SOPs opgesteld en deze zullen op zeer korte termijn in ODIN gehangen worden. De audit is hiermee succesvol afgesloten en op 26 oktober is er ook een certificaat overhandigd in aanwezigheid aan Margo, Prof. Christien de Die en Jan van Worp om deze afsluiting te onderstrepen.

item14

 

CTCM in the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Vandaag is Studiecoördinator (in de Research Pool) Femke Hoekstra aan de beurt.

Femke is 51 en sinds 1992 woonachtig in Maastricht. Haar man kreeg hier destijds een baan, zij kon gemakkelijk wisselen van werk en bovendien vinden ze het een prachtige regio. Hier zijn wij het natuurlijk helemaal mee eens!

Vanuit een eerdere functie werd Femke benaderd om voor CTCM te komen werken. Sinds 2009 is ze gedetacheerd bij de maatschap Reumatologie in het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen waar ze met veel plezier werkt. Dit jaar vierde ze haar 12,5 jarig jubileum!

Het leukste aan haar functie als Studiecoördinator vindt ze het volgen en begeleiden van patiënten: "Het is vooral mooi om te zien als patiënten tijdens een medicatiestudie ineens weer veel beter kunnen functioneren en meer kwaliteit van leven krijgen", aldus Femke. Daarnaast leert ze altijd graag weer nieuwe dingen bij.

In haar vrije tijd is Femke graag sportief in de weer, liefst in de natuur. Ze is dan ook altijd in voor een CTCM sportactiviteit. Momenteel loopt ze hard, wandelt ze en speelt ze golf. Daarnaast houdt ze van zingen, piano spelen en reizen.

Ze voelt zich erg thuis in de medische hoek maar als ze echt een andere richting zou moeten kiezen zou het iets zijn met natuur en andere volkeren. Haar droombaan: "De wijde wereld in zou ik fantastisch vinden. Als Floortje Dessing stopt mogen ze me bellen!".

item14

 

Certificaat voor Cardiologie

In navolging van een eerdere audit in 2011 en 2012 bij de afdeling Cardiologie, waarbij 4 studies werden bekeken, zijn verschillende (organisatorische) wijzigingen doorgevoerd op de afdeling. Een recente audit bekeek de afdeling brede procedures voor mensgebonden onderzoek.

Tegenwoordig zijn de procedures omtrent onderzoek meer gestroomlijnd, mede dankzij dr. B. Kietselaer die aangesteld is als hoofd Cardio-Research. Dit heeft geleid tot een prettigere, open werksfeer, waarbij het hele team gedreven te werk gaat om aan de kwaliteitsnorm te blijven voldoen.

Tijdens de audit kregen de auditors alle medewerking van het Cardio team. Daarnaast is ook de infrastructuur in het MUMC+ rondom onderzoek verbeterd. Dit onder andere door de verplichte BROK-certificering en anderzijds door de verplichte monitoring door CTCM en het kwaliteitssysteem MUMC+.

Als afsluiting van de audit is er een certificaat uitgereikt in aanwezigheid van prof. Crijns, dr. Kietselaer en de dames van Cardioresearch, die gezamenlijk deze mooie prestatie hebben geleverd. Gefeliciteerd en veel succes voor de toekomst gewenst namens CTCM!

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste week van de nieuwe maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze editie is dat : Sonja Rütter.

Sonja, geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Heerlen, is al sinds de oprichting van onze organisatie hier werkzaam. Voorheen heeft ze jarenlang in het bankwezen gewerkt in diverse administratieve functies. Na een grote reorganisatie kwam haar functie echter te vervallen en zodoende viel haar oog even later op een vacature bij het bedrijf AMTEC. . Hier is ze begonnen als secretaresse / officemanager, en die functie is uiteindelijk overgegaan naar het CTCM.

Vanaf 2005 is ze werkzaam voor de dienst Contract and Budget Management. Eerst als Assistent, later als Contract and Budget Manager. Deze afdeling is later opgesplitst naar een Front Office en een Back Office. Sonja bekleed samen met een collega de Back Office.

In haar functie houdt ze zich, samen met haar collega waar ze al jaren mee samenwerkt, o.a. bezig met opstarten en sluiten van projecten, facturatie, declaraties en (financiële) administratie. Het leukste aan haar job vindt ze de diversiteit én het feit dat ze contact heeft met de onderzoekers tijdens halfjaarlijkse/ kwartaal overleggen.

Sonja is blij om bij CTCM te werken: "Bij CTCM is er veel aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Bovendien heeft er sinds de oprichting een enorme groei plaatsgevonden, zowel qua diensten en personeel, als op het gebied van professionaliteit. Dat vind ik zaken waar we trots op kunnen zijn!".

In haar vrije tijd geniet ze graag van het 'Bourgondische leven', "maar gelukkig ook van sporten", zo zegt ze er zelf snel achteraan. Bovendien vindt ze het heerlijk om reisjes te maken met haar man.

item14

 

eBROK©/GCP nieuws!

Nadat er een Engelstalige eBROK© van start is gegaan, is er weer goed nieuws!

Het inschrijvingsgeld van de eBROK© is per 1 september namelijk fors verlaagd! Niets houdt je dus nog tegen om te zorgen voor een geldig certificaat;).

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.

&

Voor degenen betrokken in een ondersteunende functie bij een onderzoek, maar niet verplicht om het BROK certificaat te behalen is er ook goed nieuws:

Op 8 november wordt een (extra) interne GCP cursus gegeven voor geïnteresseerden, plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij!

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht bij dr. Arno Skrabanja.

item14

 

CTCM in the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste woensdag van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze keer is één van onze Monitors, Michelle Timmermans, de gelukkige.

Michelle is 27 jaar en komt oorspronkelijk uit Kessel. Na de HAVO begon ze aan een opleiding Verpleegkunde. Na 1 jaar kwam ze er echter achter dat dit toch niet helemaal haar ding was. Het 'gezondheidsaspect' bleef wel in haar achterhoofd en daarom begon ze aan de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de universiteit van Maastricht. Aansluitend volgde ze de master: Health Education & Promotion.

Via een studiegenootje kwam ze bij CTCM en is ze begonnen als Monitor. Op die plek zit ze inmiddels alweer bijna 2 jaar. Ondertussen heeft ze, samen met haar vriend, een mooi 'paleisje' gekocht in Helden.

Als Monitor moet er op alle details gelet worden. Dat kun je aan Michelle wel overlaten, mede hierdoor past de functie goed bij haar. Ze vindt het interessant om vanaf de zijlijn mee te kijken naar verschillende aspecten omtrent een 'mensgebonden onderzoek'. "Onderzoekers weten je te vinden met vragen. Als ik ze écht kan helpen met mijn advies geeft dat een goed gevoel, dat is voor mij het leukste aan mijn baan", aldus Michelle.

In haar vrije tijd pakt Michelle graag haar koffers en vertrekt naar de mooiste oorden. Zo is ze al o.a. naar Vietnam, West Amerika, Noorwegen, Hawaii en Canada geweest en begin volgend jaar staat Afrika (!) op de planning. Daarnaast staan Patagonië en IJsland nog hoog op het lijstje. Dichter bij huis kan ze zich ook goed vermaken, bijvoorbeeld tijdens een weekendje bij de Belgische buren onder het genot van een lekker speciaal biertje. We hoeven ons dus geen zorgen te maken dat deze dame snel verveeld raakt;).

item14

 

eBROK update!

Vanaf 1 januari 2018 geldt er een maximale uitlooptermijn van zes maanden voor verlopen BROK of GCP certificaten. Bovendien zijn alle opfrismogelijkheden in principe enkel nog individueel via de eBROK© module te volgen, waarna u wederom voor vier jaar gecertificeerd bent. Na deze cursus hoeft u geen examen meer af te leggen. Houdt onze website en social media in de gaten voor de nieuwe data voor oktober 2017.

De eerstvolgende data voor Centrum Specifieke Dagen en examens staan al op onze website onder het kopje 'eBROK / GCP-WMO'.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Skrabanja.

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.


item14

 

CTCM in the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste week van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze keer is dat onze Application Manager: Maarten Munnik.

Maarten is de op één na oudste stafmedewerker van CTCM, maar nog jong van geest. Hij komt oorspronkelijk uit Valkenburg, waar hij na een korte periode van afwezigheid, alweer de nodige jaren gevestigd is.

De weg die hij aflegde tot aan zijn huidige functie is niet geheel vanzelfsprekend. Hij heeft namelijk eerst aan de Hotelschool gestudeerd, waarna hij uiteindelijk een eigen horeca onderneming in het centrum van het toeristische Valkenburg is gestart. Dit vak heeft hij 12 (!) jaar uitgeoefend. Toen vond hij het tijd om het roer helemaal om te gooien.

In 1997 is hij aan een omscholingstraject begonnen tot allround ICT' er/ systeembeheerder. Dit bleek een goede keuze. Hij ging aansluitend aan de slag bij een commercieel bedrijf waar hij als ICT'er allemaal 'custom made' oplossingen mocht bedenken voor consumentenacties van klanten als o.a. Unilever, Douwe Egberts en Sony. Hier kon hij zijn 'creatieve ei' goed in kwijt.

Na 10 jaar maakte hij de switch naar de arbo afdeling van het AzM, tegenwoordig MUMC+. 4 jaar later begon het weer te kriebelen en viel zijn oog op de vacature bij CTCM.

Dit is inmiddels alweer bijna 6 jaar geleden. Binnen de unit Data Management vervult Maarten zijn functie met veel plezier: "Naast het beheren en in de lucht houden van de applicaties, voegt het sparren samen met het team over het efficiënter maken van de processen een leuk en belangrijk aspect van mijn functie. We proberen het samen zo makkelijk mogelijk te maken voor de klant. Mijn motto is: Alles is mogelijk."

Sinds vorig jaar is hij tevens lid van de ondernemingsraad van het CTCM waarin hij samen met de andere leden opkomt voor de belangen van de medewerkers maar ook voor de belangen van het bedrijf. Dit in goede samenwerking met de directie van het CTCM.

Naast zijn serieuze kant is Maarten echter ook altijd wel in voor wat gezelligheid.

Hij houdt van feestjes, lekker uit eten gaan of het genot van een goed glas bier of wijn.

item14

 

CTCM Congres: Je ticket naar gezond onderzoek

Op donderdag 11 mei geven we je de mogelijkheid om jouw ticket naar gezond onderzoek te verzilveren tijdens een nieuwe editie van het CTCM congres in hartje Maastricht. De dag staat dit jaar in het teken van: Research Trends.

Sprekers als Prof. dr. Bas Haring (televisieprogramma Proefkonijnen) en Lucien Engelen (Directeur REshape Center for Health(care) Innovation) zullen ons bewust maken van de gezonde en minder gezonde ontwikkelingen in de klinische onderzoekswereld. Naast de algemene lezingen is er een keuze mogelijk tussen een presentatie van subsidieadvies-bureau TRIAS of het verhaal van dr. Samefko Ludidi die een ware reis heeft gemaakt, op zoek naar zijn plek in de wereld van gezondheid. Het belooft een mooie dag te worden in de verbouwde Augustijnenkerk vlak langs de Maas.

Wacht niet te lang, schrijf je hier in!
Meer informatie op http://jeticketnaargezondonderzoek.nl/

item14

 

In the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste week van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze week stellen we onze Management assistant CEO: Henriette Herben aan jullie voor.

Henriëtte is 42 jaar jong, moeder van 2 zoons en oorspronkelijk afkomstig uit Middelburg ,waar weinig van terug te horen is in haar uitstekende dialect. Ze woont dan ook al de nodige jaren in Limburg, Maastricht om precies te zijn. Maar dat was niet perse vanzelfsprekend.

Henriëtte verhuisde +/- anderhalf jaar na haar geboorte, samen met haar familie naar Boskoop. Ze vervolgden hun weg naar Luxemburg, waar Henriëtte haar laatste jaren aan de middelbare school vervulde. Daarna koos zij haar eigen pad, ze studeerde aan de PABO in Maastricht en verhuisde dan ook deze kant op. Nadat ze de nodige jaren ervaring in dit vakgebiedhad opgedaan besloot ze een hele andere kant op te gaan. Omscholing tot secretaresse bood uitkomst.

Na een aantal tijdelijke functies binnen de sector zag ze een vacature voor secretaresse bij CTCM langskomen en greep haar kans. Dat is 1 juni alweer 7 jaar geleden. Henriëtte is in de jaren doorgegroeid van algemeen secretaresse tot Management assistant van de directrice, Gemma Voss. Deze functie vervult ze met veel plezier.

"Vooral het plannen van complexe afspraken vind ik leuk om te doen. Vooraf lijkt het vaak een hele klus maar als het uiteindelijk lukt geeft dat echt een soort van kick", aldus Henriëtte. Ook de diversiteit van haar job, de inhoudelijke verdieping die ermee gepaard gaat en de ad hoc zaken die zich aandoen, maken dat ze zich prima op haar plek voelt.

Een moment dat haar is bijgebleven is de verhuizing van Oxfordlaan 55 naar het Bio Partner gebouw. "Op de dag zelf werkten alle medewerkers vlekkeloos met elkaar samen met als resultaat dat binnen één dag alle spullen over waren naar de nieuwe locatie, dat was erg mooi om te zien."

Naast haar werk bij CTCM heeft Henriëtte nog diverse hobby's. Zo zingt ze al ruim 12 jaar als 2e Sopraan bij kerkelijk zangkoor 'Cappella Sancti Servatii', leest ze graag romans, luistert ze diverse soorten muziek en vindt ze het fijn om een mooie wandeling te maken of de natuur te verkennen per mountainbike.

Als Henriëtte nog één keer van professie zou mogen switchen en haar fantasie de vrije loop mag laten gaan, kunnen we haar vinden op haar eigen camping in Frankrijk, in haar eigen bakkerij óf als oprichtster van een leuke locatie waar kleine gezelschappen in alle rust kunnen vergaderen. Dromen genoeg dus!

item14

 

Uitreiking Auditcertificaat Kindergeneeskunde

Donderdag 20 april 2017 hebben Maud Wasserman en Annika Olofsen een audit certificaat aan prof. dr. Zimmermann en prof. dr. Dompeling van de afdeling Kindergeneeskunde MUMC+ uitgereikt. Dit naar aanleiding van een eerder uitgevoerde audit. De afdeling was vastberaden om haar processen te optimaliseren en het certificaat te behalen. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft zal er een vervolgtraject worden ingegaan. CTCM prijst de afdeling voor haar inzet en kijkt ernaar uit om de begeleiding op zich te nemen om het onderzoek vanuit de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen. We wensen hen dan ook veel succes bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek, zowel bij alle lopende studies, als bij toekomstige studies.

item14

 

In the Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze keer het verhaal van Research Pool medewerker : Anneke van Hall.

Anneke van Hall is afkomstig uit Roosendaal. De eerste 9 jaar van haar leven heeft ze in Naarden doorgebracht. Hierna verhuisde het gezin naar Eijsden, een hele verandering, waar Anneke in het begin erg aan moest wennen. Aanvankelijk had ze erge heimwee mede omdat ze het "buitenlands" van de Limburgers niet kon verstaan.

Uiteindelijk voelde ze zich op haar plek en heeft ze een aantal jaar later de opleiding apothekersassistente gevolgd in Maastricht. Op haar 21ste verhuisde ze naar Venlo en vervolgens, 5 jaar later, naar het 'witte stadje' Thorn. Ze was toen werkzaam bij een assurantiekantoor in Roermond.

Toen haar dienstverband ten einde liep door een reorganisatie, hoorde Anneke van een vriendin van haar zus dat er een vacature openstond voor de CTCM Research Pool. Ze besloot deze nieuwe en nog onbekende uitdaging aan te gaan en solliciteerde met succes op de functie van Research Assistant. Zodoende keerde ze terug naar het zuiden. Momenteel is ze werkzaam op de afdeling Longziekten als Data manager en tevens werkt ze nog, tot begin juni, een dag in de week in Beek bij PT&R. Binnen haar functie bij CTCM vindt ze vooral de afwisseling, het contact met artsen, research verpleegkundigen en de omgang met collega's leuk.

Haar werkzaamheden als Data manager vereisen veel precisie. Haar eerste monitor was er een van CTCM, die haar de fijne kneepjes leerde. Hier heeft ze naar eigen zeggen nog steeds profijt van.

Anneke won in maart van dit jaar de Novartis Award of Exellence voor haar uitzonderlijke prestaties, toewijding en samenwerking bij klinische trials. Voor deze prijs, dit jaar voor het eerst uitgereikt door de afdeling Oncologie, was Anneke opgegeven door haar huidige Monitor. Het kwam voor haar als een totale verrassing maar ze voelt zich zeer vereerd.

Naast haar werk is Anneke graag creatief bezig, denk aan kaarten maken en handlettering, luistert ze graag naar muziek, houdt ze van musicals én brengt ze graag zoveel mogelijk tijd door met haar kleinkinderen. Anneke zit nog vol energie en denkt niet aan stoppen: "Thuis op de bank zitten kan altijd nog", zo zegt ze.

item14

 

Hercertificering BROK©

12APRIL2017 - Verloopt uw BROK© certificaat bijna? Op dinsdag 6 juni en donderdag 22 juni 2017 bieden we weer mogelijkheden om hier iets aan te doen! Na afronding van deze cursus bent u wederom voor vier jaar gecertificeerd, zonder een examen af te hoeven leggen. Indien u een GCP EMWO certificaat heeft, kunt u dit ook verlengen.

Locatie: Auditorium Oxfordlaan 55 te Maastricht

Tijdstip: 09.00 -12.00 uur

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.

Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Skrabanja.

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze week stellen we onze Quality Consultant / Helpdesk medewerker Arno Ṧkrabanja voor!

Arno, de oudste (maar waarschijnlijk fitste) medewerker van het CTCM, dankt zijn aparte achternaam aan zijn Sloveense grootvader. Zelf komt hij oorspronkelijk uit Waubach, het tegenwoordige Landgraaf.

In Nijmegen studeerde Arno 6 jaar lang Biologie en promoveerde uiteindelijk met een Biochemisch onderwerp. Tijdens dit traject kwam hij voor het eerst in contact met klinisch onderzoek. Na zijn studie kwam hij via via terecht bij 'Organon', een farmaceutische multinational in Oss. Aanvankelijk waren daar nog geen duidelijke richtlijnen voor de kwaliteitsborging van de uitgevoerde onderzoeken, maar na een jaar of 4 begon hier verandering in te komen. Uiteindelijk heeft Arno 11 jaar bij het bedrijf gewerkt als hoofd van de afdeling 'non solid dosage forms'.

Al die tijd bleef hij in Nijmegen wonen, waar hij later ook zijn vrouw leerde kennen. Na afronding van haar opleiding Anesthesie in Utrecht solliciteerde zij op enig moment naar een baan in het azM , en aangezien beiden afkomstig zijn uit het zuiden des lands, stemde Arno in om ook een nieuwe functie te zoeken in of rondom de stad. Dit lukte, hij kon zelfs nog eerder dan zijn vrouw aan de slag als postdoc bij Epidemiologie.

Ondertussen was Arno redelijk gewend geraakt om binnen klinisch onderzoek bezig te zijn met wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen. Hier was de afdeling waar hij destijds werkte nog niet zo mee bekend, dus hij opperde een cursus GCP, gegeven door een externe expert. Hij sprokkelde geïnteresseerden van diverse afdelingen bij elkaar en de cursus werd een groot succes.

Toen zijn functie als postdoc afliep, was CTCM net opgericht. Ook hier waren ze op zoek naar iemand die de expertise van GCP richtlijnen kon bijbrengen aan zowel interne medewerkers als externen. Arno werd aangenomen om de cursussen te organiseren samen met Herman Pieterse, inhoudelijk expert, die hij benaderde tijdens zijn tijd bij de Epidemiologie.

Tegenwoordig staat hij bekend als autoriteit in Nederland en vervult hij zijn functie met veel plezier: "Ik vind het leuk om te merken dat mensen mijn hulp echt waarderen, het zit hem vaak in kleine dingen als goed luisteren en bevestigen van gedachten."

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste woensdag van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Vandaag is Approval Support Specialist/ Contract and Budget Manager Johan van den Oever aan de beurt.

Johan, 30 jaar, komt oorspronkelijk uit Veldhoven, Noord Brabant. Voor zijn studie Gezondheidswetenschappen is hij naar het zuiden gekomen en naar eigen zeggen 'blijven hangen'. 12 jaar later heeft hij zelf samen met zijn vriendin, die hij ontmoette in zijn studietijd, een huis gekocht in Maastricht.

Hij merkte tijdens zijn jaren aan de uni al snel dat een carrière als onderzoeker niet zijn ding zou zijn. Hij besloot dan ook de major 'Beleid en Management' te kiezen binnen zijn opleiding en later de master 'Healthcare Policy, Innovation and Management'. Vanuit deze achtergrond sloeg hij aan het solliciteren. Hij werd via via geattendeerd op de vacature van Contract and Budget management en reageerde. Uiteindelijk met succes!

Johan werkt nu dik 3,5 jaar voor CTCM, tegenwoordig in een gedeelde functie. Per 1 augustus 2016 is hij namelijk tevens werkzaam als Approval Support Specialist.

Als Contract and Budgetmanager verzorgt hij het contractueel en financieel beheer van de studies. Hij biedt de onderzoeker inzicht in de stand van zaken en zorgt dat het project volgens wet -en regelgeving verloopt. Vooral het rekenwerk, onderhandelingen en het contact met de onderzoekers spreekt hem erg aan in deze rol.

Als Approval Support Specialist zorgt hij mede dat onderzoekers zo goed mogelijk worden ondersteund bij de verschillende toetsingen die ze moeten ondergaan alvorens zij hun onderzoek officieel mogen starten. "De combinatie van de 2 functies zorgt voor meer overzicht binnen het gehele onderzoeksproces dat een onderzoeker doorloopt. Bovendien is de afwisseling erg leuk", aldus Johan.

In zijn vrije tijd vindt hij het o.a. leuk om zijn hersens te laten kraken tijdens pubquizzen. Hij heeft al aan verschillende varianten deelgenomen, meestal met zijn mannelijke collega's. Hun hoogtepunt was de overwinning in juli afgelopen jaar bij John Mullins Irish Pub in Maastricht. De vrouwelijke collega's hebben hen tot op de dag van vandaag nóg niet kunnen verslaan..

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste week van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. In deze 'februari editie' vertelt Coördinator Research Pool & Personeelsconsulent, Renske Baur, haar verhaal.

Renske is 27 jaar en afkomstig uit Nieuw Vennep, waar ze 12 jaar heeft gewoond. Tegenwoordig woont ze samen met haar vriend Roger in Heerlen en reist ze iedere dag naar Maastricht.

Na een studie HBO Verpleegkunde in Nijmegen en de HEAO in Sittard, is ze aan de slag gegaan als Intercedente bij een uitzendbureau. Hier heeft ze in korte tijd veel geleerd, maar na 3 jaar begon het toch te kriebelen om haar achtergrond in de gezondheidszorg terug te laten komen in haar werk. Ze zag een vacature van Coördinator Research Pool bij CTCM voorbijkomen en besloot te solliciteren. De Research Pool bestaat uit een groep werknemers, variërend van artsen, verpleegkundigen, onderzoekassistenten die werkzaam zijn op de klinische onderzoeken van het MUMC+ of daarbuiten. De medewerkers zijn gedetacheerd vanuit CTCM naar de diverse onderzoeken. Als Coordinator Research Pool stuurt zij de dienst Research Pool van het CTCM operationeel aan. Met de onderzoeker gaat ze in gesprek om te kijken wie het beste in zijn team past.

In mei 2014 was Renske haar rol binnen CTCM een feit. Na een half jaar werd haar gevraagd om ook het personeelsmanagement van de organisatie op zich te nemen. Ze weet beide functies goed met elkaar te combineren.

Het leukste van haar rol als Personeelsconsulent vindt ze de sleutelpositie die ze vervult tussen het Management en de medewerkers. Ze adviseert en ondersteunt het management bij de ontwikkeling en inrichting van het integraal personeels- en organisatiebeleid en is belast met de uitvoering ervan. De beide functies zijn beide HRM gerelateerd, maar de inhoud er van is verschillend.

"Geen enkele dag is voor mij hetzelfde, het is soms hectisch maar de afwisseling en het zoeken naar oplossingen voor acute problemen maakt het wel juist interessant", aldus Renske.

Haar toekomstplannen zijn erop gericht om Human Resources nog beter te positioneren CTCM.

Naast dat ze een harde werker is, reist Renske graag en is ze vaak sportief bezig. De dagelijkse wandelingen met haar andere grote liefde Gonzo (haar trouwe labrador), maken hier tevens onderdeel van uit. Renske ziet zichzelf ooit nog wel eens aan de slag gaan als Bioloog tussen de dieren waar ze onderzoek zou doen naar hun gedrag. Als hier een reisje naar de jungle aan gekoppeld zit zou ze dat trouwens helemaal niet erg vinden!

item14

 

GCP

CTCM werkt volgens de GCP richtlijnen.

De link naar de nieuwe versie, GCP E6 (R2) vind je hier.

item14

 

Aankomende GCP - WMO Training

Het Biopartner gebouw aan de Oxfordlaan (70) te Maastricht dient dinsdag 21 februari aanstaande als decor voor wederom een GCP – WMO training. De cursus start om 09.00 en duurt tot 16.30 uur. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Skrabanja. Op de dag zelf kunt u zich melden bij het secretariaat.

De training is speciaal bedoeld voor personen die niet direct verantwoordelijkheden dragen binnen klinisch onderzoek. Zij hoeven niet in het bezit te zijn van een BROK© certificaat, maar kunnen volstaan met deze GCP-WMO cursus.

Indien u interesse heeft in een klassikale GCP-WMO cursus op maat voor uw afdeling kunt u eveneens contact met ons opnemen.

Tot ziens!

item14

 

Auditcertificaat voor Humane Biologie

Onlangs heeft Maud Wasserman een audit certificaat uitgereikt aan prof. Plat van de afdeling Humane Biologie van het MUMC+. In 2015 heeft de audit plaatsgevonden die, zoals gezegd, met goed gevolg is afgerond. De Metabolic Research Unit Maastricht (MRUM) heeft een kwaliteitshandboek samengesteld en is een voorloper voor andere afdelingen en externe partijen, die eveneens gebruik maken van de door MRUM opgezette faciliteiten. Namens CTCM, heel veel succes gewenst voor de afdeling bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek bij lopende en toekomstige studies!

item14

 

Auditcertificaat voor de afdeling Urologie

Op 19 december 2016 hebben Maud Wasserman en Arno Škrabanja een audit certificaat aan Prof G. van Koeveringe van de afdeling Urologie MUMC+ uitgereikt. Dit was de afsluiting van de audit die door CTCM begin 2016 heeft plaatsgevonden. Er zijn toen, in gezamenlijk overleg, actiepunten opgesteld naar aanleiding van tijdens de audit geconstateerde bevindingen. Deze acties zijn opgepakt door de afdeling, met name mw. K. Weber, studie coördinator binnen Urologie, heeft daar veel aan bijgedragen. Omdat de werkzaamheden nu zijn afgerond, is er een certificaat uitgereikt aan Prof. van Koeveringe. Het CTCM wenst de afdeling veel succes bij de uitvoering van mensgebonden onderzoek, zowel bij alle lopende studies, als bij toekomstige studies.

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste woensdag van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze editie is dat onze Quality Assurance Manager: Valéry Hawinkels-Hellwig.

Valéry is 32 jaar en komt uit Heythuysen, een plaatsje in midden Limburg. Maastricht is haar niet onbekend, aangezien haar familie hier vandaan komt én ze haar studie Gezondheidswetenschappen hier heeft gevolgd.

De stad beviel haar zo goed dat ze sindsdien is gebleven. Tijdens een avondje stappen ontmoette ze haar huidige man Ruud, die oorspronkelijk afkomstig is uit Reuver. Ze wonen tegenwoordig samen in het 'zonnige zuiden' en verwachten eind maart 2017 hun eerste kindje!

Na haar studie heeft Valéry een tijd lang onderzoeks-ondersteuning verricht bij de afdeling Pulmonologie van het MUMC+. Hier kwam ze in contact met enkele van haar huidige collega's van CTCM. De organisatie wekte haar interesse. Toen tijdens haar sollicitatie voor de Research Pool bleek dat er staffuncties vrijkwamen, werd ze gevraagd om op gesprek te komen voor een Monitor vacature.

Ze kreeg medio mei 2012 de baan en merkte al snel dat ze bij CTCM op haar plek zat. In september 2014 kwam er een deel Quality Assurance bij en vanaf maart dit jaar is ze fulltime werkzaam als QA Manager. Dit heeft onder meer te maken met de snelle groei en ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt, een grote verdienste, volgens Valéry.

Haar functie omvat diverse zichtbare en minder zichtbare aspecten omtrent kwaliteit. Denk hierbij aan het optimaliseren van processen, meedenken over vernieuwingen, beheren van het kwaliteitssysteem, uitvoeren van interne audits etc. "Ik vind het vooral erg leuk om mijn steentje bij te kunnen dragen aan ontwikkeling van de organisatie, vanuit onze medewerkers en de klant. De functie sluit bovendien vrijwel naadloos aan op mijn persoonlijke waarden, zoals duidelijkheid en verbondenheid", aldus Valéry.

item14

 

Auditcertificaat voor Huisartsgeneeskunde

Op 17 november 2016 heeft Arno Škrabanja het audit certificaat aan de afdeling Huisartsgeneeskunde uitgereikt. Aanleiding hiervoor is een positieve follow up van een audit die is uitgevoerd in 2015. Deze audit heeft geleid tot het vastleggen van procedures, voor het uitvoeren van studies, in een kwaliteitshandboek. Deze mijlpaal is een mooie afsluiting van het audit proces. Het certificaat werd uitgereikt aan: Prof. J. Metsemakers, Prof. G.J. Dinant en Drs. L. Gidding. Het handboek dient nu als leidraad, maar zal zeker een levend document zijn. Het CTCM wenst de afdeling veel succes bij de toepassing van het handboek, op alle lopende studies maar natuurlijk ook bij toekomstige studies, binnen de afdeling.

item14

 

ESF subsidie voor ontwikkelingstool

In 2016 heeft Clinical Trial Center Maastricht een competentiegericht ontwikkelingsinstrument voor intern gebruik geïmplementeerd onder begeleiding van De Coachtrain (www.decoachtrain.nl). Het project is inmiddels succesvol afgerond waardoor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van CTCM ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Dit project is medegefinancierd door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

item14

 

Laatste kans voor klassikale verlenging BROK© certificaat!

11OCT2016 - Maandag 12 december 2016 is de laatste mogelijkheid om uw huidige kennis m.b.t. de BROK© te updaten via een klassikale bijeenkomst! U kunt deelnemen aan een eendaagse opfriscursus bij het CTCM te Maastricht, waarna u wederom voor vier jaar gecertificeerd bent. Na deze cursus hoeft u geen examen meer af te leggen.

Alle opfrismogelijkheden na deze klassikale dag gaan in principe enkel individueel via de eBROK© module. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Skrabanja.

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste week van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. In deze vierde editie is één van onze Financial Administrators aan de beurt, namelijk: Robert Smits.

Robert, afkomstig uit Vilt, werkt al sinds 2007 voor CTCM. Dat betekent dat hij volgend jaar augustus zijn 10 jarig jubileum kan vieren! Inmiddels woont hij met zijn vrouw en twee dochters in Berg en Terblijt en vormt hij samen met zijn collega het Finance team van de organisatie. Achter de schermen zijn zij dus van groot belang.

Toen Robert begon met werken voor het Clinical Trial Center, bestond het bedrijf uit ongeveer 12 medewerkers in totaal waarvan 4 mensen zich met de financiële administratie bezig hielden. Zijn taak bestond toen uitsluitend uit het voeren van de debiteuren- en verkoop administratie.

In 2010 'verhuisde' Robert naar de MUMC holding van waaruit de financiën van verschillende B.V.'s werden geregeld. Uiteindelijk, in 2015, mocht hij terugkeren om zich weer uitsluitend op CTCM te richten. Inmiddels is de afdeling zoals gezegd uitgebreid met een mannelijke collega. Het toeval wil dat zij elkaar al kennen van een aantal jaar terug vanuit het plaatselijke voetbalteam.

Hoewel Robert geen specifieke medische achtergrond heeft, vindt hij de onderzoekswereld erg interessant. Bij CTCM regelt hij samen met zijn collega alle aspecten omtrent de financiën, een veel breder takenpakket dan eerder in zijn carrière. Daarnaast vindt hij het leuk dat er altijd een doel is om naartoe te werken, denk bijvoorbeeld aan de jaarrekening. Verder houden zijn collega en hij zich o.a. bezig met het verwerken van verschillende financiële gegevens, en het zorgen voor de betaling en afronding van diverse facturen. Vaak zijn aan al deze zaken deadlines verbonden. "Als alles na pieken en dalen toch weer in orde komt geeft dat een prettig gevoel. De verantwoordelijkheid die je hebt gekregen kun je dan ook waarmaken," aldus Robert.

Met zijn functie bij CTCM wekt hij interesse bij de mensen uit zijn omgeving: "Als ze snappen wat mensgebonden onderzoek inhoudt en de waarde inzien van de ondersteuning die CTCM daarbij kan bieden, heb ik meestal hun aandacht".

item14

 

Nieuwe plaats declaratieformulieren

Declaratieformulieren voor reis-verblijf, en overige kosten voor medewerkers die werkzaam zijn bij onderzoeken binnen het MUMC+, staan niet langer op de ctcm website. Het kopje 'documenten' is verwijderd van de site, waardoor de documenten op deze locatie eveneens zijn komen te vervallen. De declaratieformulieren zijn verplaatst naar het QSR (Quality System Research). Dit systeem is bereikbaar via: https://qsrmumc.ctcm.nl.

item14

 

Good to know - eBROK news

From the 1st of September the eBROK course is also available in English!

An eBROK© certificate is required for the conduction of WMO research. In order to prepare for the national eBROK© examination, several training courses regarding legislation and regulations in clinical research are offered.

All University Medical Centers (UMC's) require that investigators conducting WMO research own a valid BROK© certificate, or obtain it within six months after the initial start of the study.

An important section of the BROK© course is the ICH-GCP the international guideline for Good Clinical Practice – which applies to all clinical trials on medicinal products in Europe, USA and Japan. Basic knowledge on the organization of clinical research is also educatedin various modules. The examination requirements for this course are determined nationwide and approved by the Boards of Directors of all UMC's and main non-academic hospitals (STZ). The participants knowledge will be objectively evaluated by a national, electronic exam and will be awarded with a certificate upon successful completion. For more info about the eBROK© certificate, you can go to the webpage of NFU.

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste woensdag van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. In deze tweede editie is een van onze Monitors aan de beurt, namelijk: Nadine Severins. Voor het hele interview check het kopje 'Nieuws' op onze website ctcm.nl!

Nadine is 28 jaar jong, echtgenote van haar man Erwin en trotse mama van dochter Ariënne, die deze maand alweer 2 wordt! Tijdens en na haar 'Master Physical Activity and Health' aan de universiteit van Maastricht, is ze zelf werkzaam geweest bij diverse klinische onderzoeken. Na haar PhD traject is ze actief op zoek gegaan naar een leuke vaste functie, en met succes!

In januari 2015 kwam de functie van Monitor voorbij op de website van CTCM, die Nadine al een tijdje in de gaten hield. Ze trok de stoute schoenen aan en solliciteerde. Haar ervaring met mensgebonden onderzoek en het verkregen inzicht van de toegevoegde waarde van monitoring, brachten haar tot een gesprek en uiteindelijk tot de werkvloer.

Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het beschermen van de rechten en het welzijn van de proefpersonen, het checken van de kwaliteit van de data en in de gaten houden of de studie volgens de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd wordt. Voor haar functie moet ze ook wel eens op pad, op visite bij een onderzoeker. In haar geval gaat het dan voornamelijk om multicenter studies binnen Nederland.

Het leukste aan haar functie vindt ze dat ze een onderzoeker zichtbaar kan helpen om een studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Nadine: "Het is erg leuk om resultaat te zien en waardering te krijgen voor je werk. Ik heb bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat een onderzoeker waar ik mee samenwerkte een nieuw onderzoek startte en specifiek naar mij vroeg voor de monitoring, dat geeft je natuurlijk een boost. Bovendien vind ik het erg leuk dat ik in deze functie nog steeds met onderzoek bezig ben, maar nu vanuit een hele andere, ondersteunende positie."

item14

 

CTCM in de Spotlight

In onze rubriek: 'CTCM in de Spotlight', vertelt elke eerste woensdag van de maand één van onze medewerkers iets over zijn/ haar functie en ervaringen met de organisatie. Deze week trappen we af met één van onze Project Managers: Kristel Diepvens.

Kristel, 34 jaar, is afkomstig uit België. Ze is mama van een heus 'look a like' dochtertje en is al de nodige jaren werkzaam in de gezondheidssector. Ze is niet onbekend in Maastricht aangezien ze haar PhD traject heeft volbracht op de 'Maastricht University'.

Toeval of niet, vandaag (06JUL2016) is Kristel precies één jaar werkzaam bij CTCM als Project Manager. In deze functie zorgt ze o.a. voor volledige coördinatie van onderzoeken, worden haar specifieke taken toegewezen zoals indieningen bij de nodige instanties, het bijhouden van de Trial Master File en ga zo maar door. Ze onderhoudt zowel nauwe contacten binnen de organisatie, met bijvoorbeeld de Monitors en Contract and Budget Managers, als daarbuiten, met de onderzoekers (extern). Ze is betrokken bij zowel single – als multicenter onderzoek binnen Nederland, maar ook bij Europese multicenter trials.

Kristel: “Het feit dat mijn functie zoveel verschillende aspecten en contacten omvat maakt het heel afwisselend. Dat is meteen ook het leukste aan de job naar mijn mening. Ik ben meestal het eerste aanspreekpunt van een onderzoeker. Bovendien komen alle problemen die zich voordoen bij mij. Het kan een uitdaging zijn om alles soepel te laten verlopen, maar als het uiteindelijk allemaal lukt geeft dat energie. Een Project Manager kan een onderzoeksteam veel werk uit handen nemen, dat is denk ik de grootste toegevoegde waarde van de dienst."

item14

 

Opfriscursus BROK©

15JUN2016 - Verloopt uw BROK© certificaat bijna? Op maandag 19 september 2016 is er weer een mogelijkheid om de boel op te frissen! Na afronding van deze cursus bent u wederom voor vier jaar gecertificeerd, zonder een examen af te hoeven leggen. Voor informatie en inschrijven kunt u terecht bij dhr. Arno Skrabanja.

Het bezit van een BROK© examencertificaat is vereist om WMO-plichtig onderzoek te mogen uitvoeren. Ter voorbereiding op het landelijk BROK© examen wordt een blended cursus (e-learning en centrum specifieke bijeenkomst) aangeboden op het gebied van Wet- en Regelgeving inzake klinisch onderzoek. Alle Universitair Medische Centra vereisen dat onderzoekers die WMO onderzoek uitvoeren, het certificaat hebben gehaald of dit binnen 6 maanden na aanvang van de studie behalen.

item14

 

Veelbelovende wijziging organisatiestructuur

01JUN2016 - ‘Ontwikkeling’ is een belangrijk speerpunt binnen de strategie van CTCM. Om dit onderdeel optimaal te kunnen waarborgen, is onze Chief Operating Officer, Marijke Lemmens, per 1 juni overgegaan naar een nieuwe functie, genaamd ‘Chief Development Officer’! Zij zal zich richten op het borgen van de toekomst van CTCM door enerzijds samenwerking aan te gaan met nieuwe partners en anderzijds ontwikkelingen te stimuleren en faciliteren binnen de CTCM organisatie, maar ook binnen het MUMC+.  

Liesbeth Knaepen zal, als nieuw MT lid, Marijke opvolgen in de functie ‘Chief Operating Officer’, om te afdeling ‘Operations’ te runnen. Er vindt dus een duidelijke verandering plaats in de organisatiestructuur, spannend maar ook zeer veelbelovend!

CTCM wenst deze nieuwe formatie van het Management Team veel succes en ziet de toekomst vol vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

 

 

item14

 

Klinisch onderzoek: zelf doen of uitbesteden?

03JUN2016 - Hiernaast een interview met CEO Gemma Voss.

Bron : Nieuwsbrief Biopartner Center Maastricht, editie juni 2016

item14

 

CTCM verspreidt unieke vitaminen tijdens ‘International Clinical Trial Day’

20MAY2016 - Clinical Trial Center Maastricht verspreidt vandaag unieke vitaminen onder onderzoekers, ter ere van ‘International Clinical Trial Day’. Deze speciale dag is in 2005 in het leven geroepen om jaarlijks op 20 mei terug te denken aan de allereerste Clinical Trial m.b.t. scheurbuik en citrusvruchten.  Geheel in stijl levert CTCM feestelijk verpakte ‘appeltjes van oranje’, persoonlijk bij een aantal collega’s af.

Dhr. James Lind, een Schotse marine arts, bevond zich in 1747 op het Koninklijke Marineschip Salisbury, vol met scheepslieden die aan scheurbuik leden. Hij isoleerde een deel van zijn zieke matrozen en zette hen op een dieet van citrusvruchten, met succes! De eerste ‘Clinical Trial’ was daarmee een feit. 

CTCM wenst alle medewerkers van het MUMC+, een fijne,  fruitige ‘International Clinical Trial Day’!
 

 

© CTCM 2015 | ALGEMENE VOORWARDEN

Login